Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija Haaviston uusi kirja CFS:n ja fibromyalgian hoito (Finn Lectura 5/2010). Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito -kirjan sisältö voi olla ja monessa asiassa onkin vanhentunutta. Siitä puuttuu paljon uudessa kirjassa olevaa tietoa, esimerkiksi uusista lääkkeistä ja uusista tutkimuksista. Nimensä mukaisesti kirja keskittyi CFS:n hoitoon, mutta uudessa kirjassa on myös runsaasti tietoa fibromyalgian hoidosta. Uudessa kirjassa on myös useita osioita, jotka vanhasta kirjasta puuttuvat kokonaan, kuten rokotteita ja leikkauksia käsittelevät liitteet, hakemisto, sanasto ja professori Olli Polon kirjoittama esipuhe. Uudessa kirjassa on keskitytty enemmän helppotajuisuuteen ja selitetty asiat selkeämmin ja perinpohjaisemmin. Uuden tiedon ja näkökulman ansiosta kirja on yli kaksi kertaa aiempaa laajempi (sivumäärä on noin kaksinkertainen, mutta myös sivukoko on kasvanut). Lisäksi uusi kirja on tunnetun suomalaiskustantajan julkaisema, joten sen painoarvo lääkäreiden silmissä on suurempi - osaltaan myös vaikutusvaltaisen lääkärin kirjoittaman esipuheen ansiosta - ja se on tietenkin myös asianmukaisesti kustannustoimitettu. Suosittelen siis tutustumaan siihen tämän teoksen sijasta!3. Antikonvulsantit

CFS:n neurologisiin oireisiin voi sisältyä kouristusaktiviteettia. Toonis-klooniset kouristukset ovat harvinaisia, mutta poissaolokohtauksia esiintyy monilla potilailla. Myös erilaisia atyyppisiä kouristuksia tavataan. Epilepsialääkkeitä käytetään kuitenkin CFS:n hoidossa yleensä muista syistä. Niistä voi olla apua esimerkiksi erilaisten kipujen (erityisesti neuropatia), päänsäryn, migreenin, unihäiriöiden, masennuksen ja ahdistuksen lievittämisessä. Tietyt antikonvulsantit saattavat helpottaa myös uupumusta ja flunssankaltaisia oireita.

karbamatsepiini (Tegretol)

Karbamatsepiinia käytetään epilepsian lisäksi lähinnä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon, mutta myös diabeettiseen neuropatiaan. Sitä on hyödynnetty jonkin verran myös CFS:n hoidossa, vaikka uudemmat antikonvulsantit ovatkin paljolti syrjäyttäneet sen vähäisempien sivuvaikutuksien ansiosta. CFS-potilailla karbamatsepiini voi auttaa kognitiivisiin vaikeuksiin sekä jatkuvaan päänsärkyyn ja muihin kipuihin1, varsinkin neuropaattiseen kipuun sekä siihen liittyviin parestesioihin.2

Karbamatsepiini tehoaa hyvin erityisesti terävään ja viiltävään neuropaattiseen kipuun. Siitä voi olla apua myös masennukseen, migreenin profylaksiin sekä levottomat jalat -oireyhtymään.3CFS:ssä käytetty annos vaihtelee 100 milligrammasta kahdesti päivässä aina 1 200 mg päiväannokseen asti.4Suurimmillakin annoksilla lääkkeen hinta pysyy edullisena.

Käyttöä kuitenkin rajoittaa vakavien sivuvaikutusten, kuten verenkuvan muutosten, Stevens-Johnsonin oireyhtymän ja maksavaurioiden mahdollisuus. Muita mahdollisia sivuvaikutuksia ovat esimerkiksi huimaus, päänsärky, uneliaisuus, pahoinvointi, painonnousu ja ihottumat.

Lisäksi karbamatsepiinilla on metaboliareittinsä takia yhteisvaikutuksia monien muiden lääkkeiden kanssa ja monet lääkkeet voivat vaikuttaa sen plasmapitoisuuksiin. Karbamatsepiini puolestaan voi vaikuttaa mm. bentsodiatsepiinien, kortikosteroidien, trisyklisten masennuslääkkeiden, kalsiuminestäjien, neuroleptien sekä ehkäisypillereiden metaboliaan.

okskarbatsepiini (Trileptal)

Okskarbatsepiinilla on karbamatsepiiniin verrattuna vähemmän vaikutusta maksan toimintaan, mikä on selkeä etu hoidettaessa CFS-potilaita, joilla on usein muutenkin ongelmia maksan kanssa. Muuten sen vaikutukset ja käyttöindikaatiot ovat samanlaiset kuin karbamatsepiinilla eikä hintakaan ole merkittävästi korkeampi. Jacob Teitelbaum käyttää neuropaattisen kivun hoidossa okskarbatsepiiniä 150-300 mg kahdesti päivässä.5

natriumvalproaatti (Deprakine)
natriumvalproaatti ja valproiinihappo (Deprakine Depot)

Jay Goldstein käyttää valproiinihappoa CFS-potilaiden ahdistuksen ja paniikkihäiriön hoitoon.6Natriumvalproaattia voidaan käyttää myös migreenin ehkäisyyn. Valproaatilla on useita mahdollisia vakavia, mutta onneksi harvinaisia komplikaatioita.kuten haimatulehdus ja munasarjojen monirakkulatauti. Sitä ei saa käyttää, jos potilaalla on maksasairaus.

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat kuitenkin vatsavaivat, jotka ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä. Painon nousu on mahdollista. Valproaatti saattaa voimistaa mm. masennuslääkkeiden, neuroleptien, bentsodiatsepiinien ja karbamatsepiinin vaikutusta ja nostaa mm. nimodipiinin ja lamotrigiinin pitoisuuksia. Asetyylisalisyylihappo ja erytromysiini voivat kohottaa valproaatin pitoisuuksia.

gabapentiini (Neurontin)

Gabapentiiniä on käytetty moneen muuhunkin tarkoitukseen kuin vain antikonvulsanttina. Neuropaattiseen kipuun sitä määrätään jo yleisesti, mutta lisäksi sitä on käytetty esimerkiksi masennukseen, paniikkihäiriöön ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Se tehoaa parhaiten neuropaattiseen kipuun, jos kipu on luonteeltaan polttelevaa.

Lääkäri Jay Goldstein käyttää CFS-potilailla vain 200-600 mg päiväannosta, joka hänen mukaansa saattaa helpottaa uupumusta jo yhden tabletin jälkeen7, mutta yleensä käytössä on 900-1800 milligramman päiväannos.8Joillain potilailla jo 100 mg voi tarjota apua, mutta Suomessa näin pieniä kapseleita ei ole saatavilla.

Gabapentiinistä vaikuttaa olevan apua hyvin erilaisiin vaivoihin. Se näyttäisi olevan tehokas lihaskramppien lievittämisessä9ja saattaa parantaa unen laatua.10Jotkut lääkärit käyttävätkin sitä myös CFS-potilaiden yöunten parantamiseen.11Gabapentiini myös vähentää vaihdevuosiin ja muihin hormonaalisiin ailahteluihin liittyviä kuumia aaltoja12ja siksi on esitetty, että se voisi yleisestikin auttaa tasaamaan kehon lämpötilaa. Lisäksi se voi lievittää interstitiaalin kystiitin oireita.13

Suurin osa potilaista sietää lääkettä hyvin, osalle siitä tulee huomattaviakin haittavaikutuksia. Toisilla CFS-potilailla kognitiiviset vaikeudet helpottavat selvästi, osa potilaista taas kokee niiden pahentuvan ja psykiatriset sivuvaikutukset voivat olla hyvinkin erikoisia. Huimaus ja lisääntynyt uupumus ovat yleisiä sivuvaikutuksia. Usein sivuvaikutukset helpottavat ajan myötä.

pregabaliini (Lyrica)

Pregabaliini on gabapentiinin kaltainen epilepsialääke, jota käytetään paljon myös neuropaattisen kivun ja ahdistuksen hoidossa. Eräässä kaksoissokkotutkimuksessa pregabaliini lievitti ahdistusta 600 mg päiväannoksella lähes yhtä hyvin kuin alpratsolaami ja 150 mg annoksellakin vain hieman vähemmän.14Tuloksia alkoi näkyä jo ensimmäisellä viikolla. Pregabaliini parantaa unen laatua ja vähentää yöheräilyä.15Sitä on kokeiltu fibromyalgian hoitoon hyvin tuloksin 450 mg päiväannoksella.16

Kuten gabapentiiniäkin, myös pregabaliinia on käytetty hyvin vaihtelevilla annoksilla CFS:n hoidossa. Osa potilaista voi saada apua jo yhdestä 25 mg kapselista päivässä. Pienemmillä annoksilla lääke on edullinen, mutta suuremmilla jo varsin hintava. Pregabaliinin sivuvaikutukset ovat samankaltaisia kuin muilla GABA-johdannaisilla. Huimaus ja uneliaisuus ovat yleisimpiä haittavaikutuksia. Pregabaliini saattaa lisätä oksikodonin ja loratsepaamin sedatiivista vaikutusta.

vigabatriini (Sabrilex)

Vigabatriini on epilepsialääke, joka hidastaa GABA:n hajoamista. Myös sitä on käytetty neuropaattisen kivun ja ahdistuksen hoidossa. Uneliaisuus ja uupumus ovat selvästi yleisimpiä sivuvaikutuksia. Myös päänsärkyä, huimausta, hermostuneisuutta, masennusta, muistihäiriöitä ja näköhäiriöitä esiintyy muutamalla prosentilla käyttäjistä. Vigabatriini voi laskea karbamatsepiinin pitoisuuksia.

tiagabiini (Gabitril)

Tiagabiinia käytetään kroonisen kivun hoitoon, mutta pienillä annoksilla se näyttää myös parantavan unen laatua.17Erään tutkimuksen mukaan kipua lievittävä vaikutus oli samaa luokkaa kuin gabapentiinillä, mutta unen laatu parani huomattavasti paremmin tiagabiinilla.18Lisäksi siitä voi olla apua ahdistukseen.19

Jacob Teitelbaum aloittaa lääkkeen käytön kahdesti päivässä otettavalla 2 mg annoksella, jota voi tarvittaessa kasvattaa 24 mg:aan asti, mutta hänen mielestään 8-16 mg on yleensä CFS-potilaille sopiva annos.20Lucinda Bateman taas käyttää CFS-potilaillaan pienempää 2-12 mg annostusta.21

Tiagabiinilla ei juuri ole yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa lukuunottamatta muita epilepsialääkkeitä. Kuten muutkin GABA-johdannaiset se saattaa aiheuttaa väsymystä ja huimausta erityisesti hoidon alkuvaiheessa. Myös pahoinvointi ja erilaiset psykiatriset sivuoireet kuten masennus ja hermostuneisuus ovat yleisiä, mutta vaikeammat häiriöt ovat harvinaisia. Pienemmät, muutaman milligramman annokset aiheuttavat haittavaikutuksia vain harvoin.

lamotrigiini (Lamictal)

Lamotrigiiniä käytetään toisinaan kroonisen, erityisesti neuropaattisen kivun hoitoon. Se voi myös helpottaa selkäkipuja.22Jostain syystä moni CFS-potilas saa huomattavaa apua yleistilaansa juuri lamotrigiinistä. Parhaimmillaan sairaus voi lähes parantua.23Lamotrigiini voi parantaa unen laatua erityisesti lisäämällä REM-unen määrää.24CFS:n hoidossa käytetty päiväannos vaihtelee Jay Goldsteinin käyttämästä 25-50 milligrammasta aina 300-400 mg annokseen asti. Jacob Teitelbaumin mielestä alle 200 mg päiväannokset eivät ole riittäviä.25

Hoidossa on syytä pitää mielessä hengenvaarallisen ihottuman mahdollisuus ja aloittaa hoito hyvin pienellä annoksella. Teitelbaum suosittaa kasvattamaan annosta vain 25 mg viikossa. Päänsärky, huimaus ja näköhäiriöt ovat hyvin yleisiä sivuvaikutuksia. Myös ärtyneisyyttä, pahoinvointia, vatsavaivoja, uneliaisuutta, unettomuutta ja vapinaa esiintyy usein. Monet muut epilepsialääkkeet voivat joko hidastaa tai nopeuttaa lamotrigiinin metaboliaa.

topiramaatti (Topimax)

Myös topiramaatti näyttää soveltuvan neuropaattisen kivun hoitoon.26Jacob Teitelbaumin mukaan siitä on apua monille potilaille, joille muut hoidot eivät ole tehonneet.27Hän suosittelee tähän käyttöön 200-300 mg päiväannosta, mutta hänen mukaansa sivuvaikutukset ovat lievempiä jos hoito aloitetaan pienellä annoksella (25-50 mg) jota vähitellen kasvetataan. Migreenin ehkäisyyn hän suosittelee pienempää, 50-100 mg päiväannosta. Lucinda Batemanin CFS:n hoidossa käyttämä annos vaihtelee välillä 12,5-150 mg28ja Jay Goldsteinin suositus on 25-50 mg.29

Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat esimerkiksi parestesiat, vatsavaivat, kognitiiviset ongelmat sekä painon lasku, joka tietysti ei kaikille ole ongelmallista. Pahoinvointia voi esiintyä, mutta se yleensä helpottaa käytön kuluessa. Myös topiramaatti on varsin kohtuuhintainen pienillä annoksilla, mutta suuremmilla kustannukset kasvavat selvästi.

levetirasetaami (Keppra)

Kuten useimpia muitakin epilepsialääkkeitä, myös levetirasetaamia on käytetty neuropaattisen kivun hoidossa.30Eräässä tutkimuksessa levetirasetaami paransi terveiden koehenkilöiden unen laatua ja määrää ja vähensi yöheräilyä lisäämättä päiväväsymystä.31Siitä voi olla apua myös levottomat jalat -oireiluun.32Muiden epilepsialääkkeiden lailla se soveltuu migreenin ehkäisyyn. Eräässä tutkimuksessa levetirasetaamilla saatiin jopa lähes puolet aurallista migreeniä sairastavista poitilaista kokonaan remissioon.33

Levetirasetaami on hyvin siedetty verrattuna useimpiin muihin antikonvulsantteihin, eikä sillä ole juurikaan yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Erilaiset psykiatriset ja neurologiset sivuoireet ovat kuitenkin mahdollisia. Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat uneliaisuus ja heikotus. Näyttää siltä, että sivuvaikutuksia voidaan selvästi helpottaa B6-vitamiinilisällä.34Etenkin suuremmilla annoksilla lääkkeenhinta nousee melko kalliiksi.

tsonisamidi (Zonegran)

Tsonisamidi poikkeaa rakenteeltaan ja vaikutukseltaan muista epilepsialääkkeistä. Se salpaa natrium- ja kalsiumkanavia ja sillä on myös dopaminergistä ja serotonergistä vaikutusta. Kuten muitakin antikonvulsantteja, myös tsonisamidia voidaan käyttää kroonisen kivun hoidossa.35Lisäksi sitä on kokeiltu hyvin tuloksin myös laihdutuksen tukilääkkeenä36sekä Parkinsonin taudin hoidossa.37

Jacob Teitelbaum ohjeistaa käyttämään 100 mg päivässä ensimmäiset kaksi viikkoa ja kasvattamaan annostusta sitten 200 milligrammaan.38Lucinda Bateman on samoilla linjoilla ja käyttää 100-200 mg annosta unen saamiseksi.39Tsonisamidia käytetään toisinaan myös migreenin estolääkityksenä40, vaikka kaikissa tutkimuksissa tästä ei olekaan saatu tilastollisesti merkittäviä tuloksia.

Tsonisamidi on yleensä hyvin siedetty, vaikka uneliaisuus ja huimaus ovat sitäkin käytettäessä mahdollisia. Ärtyneisyys ja ruokahaluttomuus ovat yleisimpiä sivuvaikutuksia. Tsonisamidi ei yleensä aiheuta painonnousua, vaan joillain potilailla paino voi laskea hoidon aikana.

Tsonisamidilla voi olla yhteisvaikutuksia karbamatsepiinin, natriumvalproaatin ja asetatsolamidin kanssa. Potilaiden on suositeltavaa juoda paljon vettä munuaiskivien estämiseksi ja lääkkeen käyttöä tulisi harkita tarkkaan, jos potilaalla on muita munuaiskiville altistavia tekijöitä.

Lähteet

1 Berne Katrina. Running on Empty: The Complete Guide to Chronic Fatigue Syndrome. 1995. s. 194, 199-201.

9 Serrao M, Rossi P, Cardinali P ym. Gabapentin treatment for muscle cramps: an open-label trial. Clin Neuropharmacol. 2000 Jan-Feb;23(1):45-9.

10 Placidi F, Diomedi M, Scalise A ym. Effect of anticonvulsants on nocturnal sleep in epilepsy. Neurology. 2000;54(5 Suppl 1):S25-32.

12 Reddy SY, Warner H, Guttuso T Jr. ym. Gabapentin, estrogen, and placebo for treating hot flushes: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2006 Jul;108(1):41-8.

13 Sasaki K, Smith CP, Chuang YC ym. Oral gabapentin (neurontin) treatment of refractory genitourinary tract pain. Tech Urol. 2001 Mar;7(1):47-9.

14 Pande AC, Crockatt JG, Feltner DE ym. Pregabalin in generalized anxiety disorder: a placebo-controlled trial. Am J Psychiatry. 2003 Mar;160(3):533-40

15 Hindmarch I, Dawson J, Stanley N ym. A double-blind study in healthy volunteers to assess the effects on sleep of pregabalin compared with alprazolam and placebo. Sleep. 2005 Feb 1;28(2):187-93.

16 Crofford LJ, Rowbotham MC, Mease PJ ym. Pregabalin for the treatment of fibromyalgia syndrome: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum. 2005 Apr;52(4):1264-73.

17 Roth T, Wright KP Jr, Walsh J. Effect of tiagabine on sleep in elderly subjects with primary insomnia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Sleep. 2006 Mar 1;29(3):335-41.

18 Todorov AA, Kolchev CB, Todorov AB. Tiagabine and gabapentin for the management of chronic pain. Clin J Pain. 2005 Jul-Aug;21(4):358-61.

19 Schwartz TL, Azhar N, Husain J ym. An open-label study of tiagabine as augmentation therapy for anxiety. Ann Clin Psychiatry. 2005 Jul-Sep;17(3):167-72.

24 Placidi F, Diomedi M, Scalise A ym. Effect of anticonvulsants on nocturnal sleep in epilepsy. Neurology. 2000;54(5 Suppl 1):S25-32.

26 Guay DR. Oxcarbazepine, topiramate, zonisamide, and levetiracetam: potential use in neuropathic pain. Am J Geriatr Pharmacother. 2003 Sep;1(1):18-37.

30 Price MJ. Levetiracetam in the treatment of neuropathic pain: three case studies. Clin J Pain. 2004 Jan-Feb;20(1):33-6.

31 Cicolin A, Magliola U, Giordano A ym. Effects of levetiracetam on nocturnal sleep and daytime vigilance in healthy volunteers. Epilepsia. 2006 Jan;47(1):82-5.

32 Della Marca G, Vollono C, Mariotti P ym. Levetiracetam can be effective in the treatment of restless legs syndrome with periodic limb movements in sleep: report of two cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006 Apr;77(4):566-7.

33 Brighina F, Palermo A, Aloisio A ym. Levetiracetam in the prophylaxis of migraine with aura: a 6-month open-label study. Clin Neuropharmacol. 2006 Nov-Dec;29(6):338-42.

35 Krusz JC. Treatment of chronic pain with zonisamide. Pain Pract. 2003 Dec;3(4):317-20.

36 Gadde KM, Franciscy DM, Wagner HR 2nd ym. Zonisamide for weight loss in obese adults: a randomized controlled trial. JAMA. 2003 Apr 9;289(14):1820-5.

37 Murata M, Horiuchi E, Kanazawa I. Zonisamide has beneficial effects on Parkinson's disease patients. Neurosci Res. 2001 Dec;41(4):397-9.

40 Drake ME Jr, Greathouse NI, Renner JB ym. Open-label zonisamide for refractory migraine. Clin Neuropharmacol. 2004 Nov-Dec;27(6):278-80.