Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija Haaviston uusi kirja CFS:n ja fibromyalgian hoito (Finn Lectura 5/2010). Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito -kirjan sisältö voi olla ja monessa asiassa onkin vanhentunutta. Siitä puuttuu paljon uudessa kirjassa olevaa tietoa, esimerkiksi uusista lääkkeistä ja uusista tutkimuksista. Nimensä mukaisesti kirja keskittyi CFS:n hoitoon, mutta uudessa kirjassa on myös runsaasti tietoa fibromyalgian hoidosta. Uudessa kirjassa on myös useita osioita, jotka vanhasta kirjasta puuttuvat kokonaan, kuten rokotteita ja leikkauksia käsittelevät liitteet, hakemisto, sanasto ja professori Olli Polon kirjoittama esipuhe. Uudessa kirjassa on keskitytty enemmän helppotajuisuuteen ja selitetty asiat selkeämmin ja perinpohjaisemmin. Uuden tiedon ja näkökulman ansiosta kirja on yli kaksi kertaa aiempaa laajempi (sivumäärä on noin kaksinkertainen, mutta myös sivukoko on kasvanut). Lisäksi uusi kirja on tunnetun suomalaiskustantajan julkaisema, joten sen painoarvo lääkäreiden silmissä on suurempi - osaltaan myös vaikutusvaltaisen lääkärin kirjoittaman esipuheen ansiosta - ja se on tietenkin myös asianmukaisesti kustannustoimitettu. Suosittelen siis tutustumaan siihen tämän teoksen sijasta!9. Muut lääkkeet ja tukilääkkeet

Muut lääkkeet

memantiini (Ebixa)

Memantiini on Alzheimerin taudin hoitoon käytetty lääke, mutta se ei ole vaikutukseltaan juurikaan kolinerginen, vaan salpaa NMDA-reseptoria sekä 5-HT3-tyypin serotoniinireseptoreja. NMDA-reseptorin yliaktiivisuus on yhdistetty CFS:ään ja krooniseen kipuun. Sen salpaamisesta voi olla apua myös ärtyneen paksusuolen hoidossa.1Memantiinista saattaa olla hoidoksi SLE:hen2, kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön3ja migreeniin.4

Memantiini vaikuttaa olevan hyvin siedetty lääke. Haittavaikutuksista ei kuitenkaan ole tarkkoja tietoja, sillä Alzheimer-potilailla esiintyy muutenkin monenlaisia oireita. Se voi aiheuttaa väsymystä, heitehuimausta ja päänsärkyä.

Hoito saattaa lisätä dopaminergisten lääkkeiden ja antikolinergien vaikutusta ja heikentää barbituraattien ja neuroleptien tehoa. Memantiinia ei mielellään käytetä yhdessä muiden NMDA-antagonistien kuten amantadiinin tai dekstrometorfaanin kanssa. Tupakointi saattaa kohottaa memantiinin plasmapitoisuuksia.

klidiini ja klooridiatsepoksidi (Librax)

Klidiinin ja klooridiatsepoksidin yhdistelmää käytetään CFS-potilailla erittäin yleisen ärtyneen paksusuolen (IBS) hoitamiseen. Klidiini on antikolinerginen lääke, joten se voi helpottaa myös ärtyneeseen rakkoon liittyvää liiallista virtsaamistarvetta. Muut antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet voivat vahvistaa klidiinin antikolinergistä vaikutusta.

Klooridiatsepoksidi on keskipitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, joten se lievittää myös ahdistusta ja lihasjäykkyyttä ja voi helpottaa unen saantia. Siihen pätevät samat vasta-aiheet kuin muihinkin bentsodiatsepiineihin. Libraxin sivuvaikutuksina voi esiintyä suun kuivumista, ummetusta, virtsaamishäiriöitä, masennusta, väsymystä ja huimausta. Lääke on yleisesti ottaen hyvin siedetty.

hydroksitsiini (Atarax)

Hydroksitsiini on antihistamiini, jota käytetään erityisesti uni- ja ahdistuslääkkeenä. Sen antihistamiinivaikutusta ei kuitenkaan pidä unohtaa. CFS:ään liittyy usein allergisia oireita, mutta niiden puuttuessakin antihistamiineista saattaa olla apua univaikeuksien, ahdistuksen, kivun ja virtsaamisvaikeuksien hoidossa. Erityisesti suositellaan meklotsiiniä, joka on reseptivapaa valmiste, sekä hydroksitsiiniä.

Tunnettu CFS-lääkäri Paul Cheney käyttää hydroksitsiiniä kivun hoitoon.5Se soveltuu myös interstitiaalin kystiitin ja muiden virtsarakon vaivojen hoitoon6ja tähän sitä suosittelee myös Charles Lapp.7Monesti hydroktsitsiini helpottaa CFS:ään usein liittyvää jatkuvaa virtsaamisen tarvetta. Hydroksitsiini on myös hyvä hoito krooniseen nokkosihottumaan, jota CFS:ssäkin toisinaan esiintyy.8

Väsyttävyytensä takia hydroksitsiini otetaan yleensä nukkumaan mennessä, mutta väsyneisyyttä voi silti esiintyä vielä aamullakin. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. kouristukset ja sydämen rytmihäiriöt sekä paradoksaalisesti unettomuus ja nokkosihottuma. Hydroksitsiiniä pitää myös käyttää varoen muiden rauhoittavien ja antikolinergisten valmisteiden kanssa. Yhteisvaikutukset MAO-estäjien kanssa ovat mahdollisia.

sumatriptaani (Imigran)

Sumatriptaani on tehokas migreenilääke, mutta siitä voi olla apua myös muunlaisiin päänsärkyihin, minkä ansiosta se on suhteellisen suosittu lääke CFS:n hoidossa. Se saattaa auttaa myös lihaskipuihin.9Sumatriptaani lisää kasvuhormonin eritystä10ja tästä on Jay Goldsteinin mukaan etua CFS:ää ja fibromyalgiaa sairastaville.11Hän on käyttänyt sumatriptaania lähinnä päänsärkyihin, mutta osalla potilaista myös muut oireet helpottavat.

Sivuvaikutuksina voi esiintyä rintakipuja, huimausta, väsymystä, päänsäryn pahenemista, pahoinvointia ja psykiatrisia oireita. Käytössä tulee noudattaa varovaisuutta epilepsiaa sairastavilla potilailla. Sumatriptaania ei tule käyttää yhdessä ergot-johdoksien tai MAO-estäjien kanssa. SSRI-lääkkeiden tai mäkikuisman käyttö voi lisätä sumatriptaanin haittavaikutuksia, mutta yhteiskäyttö ei sinänsä ole kontraindisoitu. Sulfa-allergikot voivat saada oireita sumatriptaanista. Lääkkeen hinta on varsin korkea.

hydroksiklorokiini (Oxiklorin)

Hydroksiklorokiini kuuluu malarialääkkeisiin, joita käytetään myös joidenkin tulehduksellisten sairauksien hoitoon. Sen vaikutusmekanismia tässä käytössä ei tarkkaan tunneta. Jotkut lääkärit ovat käyttäneet hydroksiklorokiinia myös CFS:n hoitoon, erityisesti jos potilailla esiintyy korkeita tumavasta-ainetasoja tai muita viitteitä autoimmuunisairaudesta.12, 13Se näyttää tuhoavan myös borreliabakteerin kystia, millä voi olla merkitystä, jos potilaalla epäillään kroonista Lymen tautia.14

Hydroksiklorokiinin vaikutus tulee esiin hyvin hitaasti, usein vasta kuukausien käytön jälkeen. Lääkkeellä on melko vähän haittavaikutuksia. Vatsavaivat ja pahoinvointi ovat yleisimpiä sivuoireita. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa muutoksia näkökyvyssä ja silloin silmälääkärin säännölliset tutkimukset ovat aiheellisia. Erään tutkimuksen mukaan hydroksiklorokiinia käyttävät SLE-potilaat kärsivät selvästi enemmän uupumuksesta kuin muita lääkkeitä saavat.15

magnesiumsulfaatti

Useat lääkärit ovat sitä mieltä, että CFS:ssä solujen sisäiset magnesiumarvot ovat liian matalat, vaikka veressä kiertää tarpeeksi magnesiumia ja siten tavallisten verikokeiden arvot vaikuttavat normaaleilta. Tutkimukset viittaavat samaan.16Magnesium onkin eräs yleisimmistä CFS:n hoidossa käytetyistä ravintolisistä. Läheskään kaikkien potilaiden puutostilaa se ei kuitenkaan paranna ja yleensä magnesiumia annetaan tälloin parenteraalisesti magnesiumsulfaattina.

Yleinen annostus on 1 g magnesiumsulfaattia lihakseen annettuna injektiona 1-2 kertaa viikossa.17Japanissa on julkaistu tapausselostus, jossa CFS:stä kärsivän naisen tila parani selvästi sen jälkeen, kun hän oli saanut magnesiuminfuusioita kerran viikossa kuuden viikon ajan.18

Magnesiuminjektiot voivat helpottaa väsymystä ja uupumusta, univaikeuksia, kognitiivisia oireita, lihaskipuja, päänsärkyä ja sydämen rytmihäiriöitä. Jay Goldstein suosittelee magnesiumia sen vasodilatoivan ja NMDA-reseptoria salpaavan vaikutuksen takia.19Sarah MyHillin mukaan jopa 70% hänen potilaistaan on hyötynyt magnesiumruiskeista. Hän yhdistää niihin oraalisen magnesiumin ja B1-vitamiinin.20

Magnesiumhoidolla ei ole juurikaan sivuvaikutuksia. Injektiot saattavat olla hyvinkin kivuliaita, mutta kipua voi vähentää antamalla liuoksen huoneen- tai ruumiinlämpöisenä ja mahdollisimman hitaasi, mahdollisesti myös antamalla samalla kertaa B12-vitamiinia ja/tai tauriinia. Magnesiumia ei saa antaa, jos potilaalla on munuaisongelmia.

meksiletiini (Mexitil)

Meksiletiini on rytmihäiriölääke, joka vastaa käytännössä oraalista lidokaiinia. Sydänoireiden lisäksi sitä on kokeiltu lupaavin tuloksin myös epilepsian21, MS-taudin22ja neuropaattisen kivun hoitoon.23Jay Goldstein käyttää joillain CFS-potilaillaan meksiletiiniä pieninä 150 mg annoksina, joilla on hänen mukaansa hyvin vähän merkittäviä sivuvaikutuksia.24Ilmeisesti hoidosta on apua neuropaattisen kivun lisäksi myös päänsärkyyn.

Monet lääkkeet vaikuttavat meksiletiinin metaboliaan ja imeytymiseen. Useimpien tällaisten lääkkeiden kanssa yhtäaikainen hoito on mahdollista, mutta meksiletiinin annostusta voidaan joutua muuttamaan. Kofeiinin, varfariinin ja paikallispuudutteiden teho voi lisääntyä meksiletiinihoidon aikana. Vapina, huimaus, uneliaisuus, närästys, pahoinvointi ja parestesiat ovat suhteellisen yleisiä haittavaikutuksia. Sivuvaikutusten määrä liittyy kuitenkin käytettyyn annokseen, joka CFS:ssä on huomattavan pieni.

hydroksikobalamiini (Cohemin depot)
syanokobalamiini (Betolvex)

CFS-potilailla ei ole yleensä todettavissa B12-vitamiinin puutostilaa, mutta silti monet hyötyvät B12-vitamiinista, erityisesti suurina annoksina parenteraalisesti annettuna. CFS-asiantuntija Charles Lapp on sitä mieltä, että potilaiden veressä on tarpeeksi vitamiinia, mutta sen soluunotto jää vaillinaiseksi.25Hänen mukaansa jopa 80% CFS-potilaista hyötyy suurista B12-annoksista. Hän käyttää hoidossa 3 000 mg annosta, jonka potilas injektoi itse 2-3 kertaa viikossa. Vaikutukset ovat havaittavissa muutaman viikon kuluessa, usein lähes välittömästi.

Myös lääkäri Sarah MyHill pitää B12-pistoksia olennaisena osana CFS:n hoitoa ja käyttää viikottaista 2 000 mg rannosta.26Hänen mukaansa B12 voi helpottaa esimerkiksi uupumusta, lihasheikkoutta ja kognitiivisia vaikeuksia. Paul Cheney määrää potilailleen peräti 10-25 mg annoksia päivittäin.27Cheney uskoo hoidon tehoavan, koska B12 sieppaa typpioksidia, jota CFS-potilaiden elimistö tuottaa liikaa.28Lääkäri Leslie O. Simpson taas on sitä mieltä, että B12:n teho perustuu punaisten verisolujen muotoutuvuuden palautumiseen.29

B12:lla vaikuttaa olevan myös analgeettisia vaikutuksia ainakin neuropaattisen kivun hoidossa.30Sitä on ehdotettu myös MS-taudin hoidoksi.31Sivuvaikutukset ovat poikkeuksellisia, jos ei lasketa virtsan vaaratonta värjäytymistä ja harvinaista aknenkaltaista ihottumaa, joka yleensä katoaa annosta pienentämällä. B12-vitamiinille voi olla allerginen, mutta se on hyvin harvinaista.

modafiniili (Provigil)

Modafiniili on piristävä lääke, joka kuitenkin eroaa monella tavalla klassisista stimulanteista. Sitä käytetään erityisesti narkolepsian hoitoon. Se vaikuttaa olevan tehokas hoito krooniseen uupumukseen ja sitä on hyödynnetty tähän tarkoitukseen mm. MS-tautia sairastavilla. Modafiilistä voi myös parantaa kognitiivista suorituskykyä.32

Lääkkeen käytöstä CFS:n hoidossa on tehty lupaava pieni tutkimus33, mutta toisessa tutkimuksessa tulokset olivat huonompia.34Modafiniiliä on kokeiltu CFS-potilaille jonkin verran Suomessakin ja parhaimmillaan potilaat ovat pystyneet jopa palaamaan työelämään lääkkeen avulla..

Lucinda Batemanin käyttämä annos CFS:n hoidossa on 50-400 mg välillä.35Jostain syystä MS-taudin hoidossa pienet annokset ovat osoittautuneet suuria tehokkaammiksi.36Paul Cheney kuitenkin pitää modafiniiliä pitkällä tähtäimellä haitallisena hoitona NMDA-reseptoria aktivoivan vaikutuksen takia.37

Monet CFS:ää sairastavat saavat pienilläkin annoksilla lääkkeestä liikaa sivuoireita, erityisesti päänsärkyä ja levottomuutta. Myös huimausta, näköhäiriöitä, pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, ahdistusta ja unettomuutta voi esiintyä.

Modafiniili voi heikentää ehkäisypillereiden tehoa ja puolestaan nostaa mm. triatsolaamin, diatsepaamin ja propranololin pitoisuuksia. Lääkettä ei suositella käytettäväksi yhdessä trisyklisten masennuslääkkeiden tai MAO-estäjien kanssa. Myös tietyt sydänvauriot ovat kontraindikaatioita. Modafiniiliä saa Suomessa vain Lääkelaitoksen erityisluvalla ja se on varsin kallista.

asetatsoliamidi (Ödemin)

Asetatsoliamidia käytetään avohoidossa lähinnä epilepsian ja glaukooman hoitoon, vaikka siitä voi olla hyötyä monessa muussakin sairaudessa. Charles Lapp, Paul Cheney ja monet muut asiantuntijat käyttävät asetatsoliamidia CFS-potilaiden hoitoon.

Lappin suosittelema annos on 125-500 mg kerran tai kahdesti päivässä.38Lääkkeestä on usein apua kognitiivisiin ongelmiin, päänsärkyyn, tasapainovaikeuksiin ja joskus myös uupumukseen.39Yleensä mahdolliset hyödyt havaitaan jo hyvin lyhyen käytön jälkeen.

Erilaiset haittavaikutukset ovat mahdollisia erityisesti pitkäaikaiskäytössä ja asetatsoliamidilla on yhteisvaikutuksia joidenkin lääkkeiden kanssa, erityisesti salisylaattien. Metabolisen asidoosin riski on olemassa. Asetatsoliamidin diureettinen vaikutus voi aiheuttaa ongelmia niille potilaille, jotka kokevat muutenkin jatkuvaa virtsaamistarvetta.

dihydroergotamiinimesilaatti (Orstanorm)

Dihydroergotamiinimesilaattia käytetään ortostaattisten verenkiertohäiriöiden hoitamiseen sekä migreenin profylaksiin ja hoitoon. Haittavaikutuksina voi esiintyä pahoinvointia ja oksentelua sekä sormien ja raajojen parestesiaa. Dihydroergotamiinimesilaattia ei mielellään saisi käyttää yhdessä makrolidien kanssa, sillä ne voivat lisätä lääkkeen pitoisuutta plasmassa.

Lisäksi tulee noudattaa varovaisuutta tupakoitsijoilla sekä beetasalpaajia käyttävillä potilailla, mutta beetasalpaajien ja dihydroergotamiinimesilaatin yhtäaikainen käyttö CFS-potilailla ei muutenkaan liene yleensä perusteltua. Muiden ergot-johdannaisten tapaan myös dihydroergotamiinimesilaatti saattaa lisätä sydämen läppävikojen riskiä.

ko-dergokriinimesylaatti (Hydergin)

Ko-dergokriinimesylaatti on seos muutamasta samankaltaisesta ergot-johdannaisesta, joilla on kolinergisiä, serotonergisiä ja dopaminergisiä vaikutuksia aivojen toimintaan. Sitä käytetään Suomessa lähinnä seniilin dementian ja toisinaan myös migreenin hoidossa. Ko-dergokriinimesylaatti parantaa aivojen aineenvaihduntaa ja sitä voidaan käyttää monien erilaisten kognitiivisten ongelmien hoidossa.

Jay Goldstein uskoo ko-dergokriinimesylaatin voivan auttaa CFS-potilailla myös uupumukseen.40Hän käyttää yleensä noin 9 mg päiväannosta, mutta eräs hänen potilaistaan sai huomattavaa apua jo 1 mg annoksella kolme kertaa päivässä. Jacob Teitelbaumin käytössä on 4-6 mg päiväannos, joka otetaan aamuisin.41Muiden dopaminergisten ergot-johdannaisten tavoin myös ko-dergokriinimesylaatista voi olla apua levottomat jalat -oireiluun.

Ko-dergokriinimesylaatti on yleensä hyvin siedetty. Pahoinvointia ja vatsavaivoja voi esiintyä, mutta ne voi yleensä välttää ottamalla lääkkeen aterian yhteydessä. Ortostaattista hypotensiota ja nenän tukkoisuutta voi esiintyä. Mahdolliset yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa liittyvät alfareseptoreita salpaavaan vaikutukseen. Verenpainelääkkeiden teho voi voimistua ja verenpainetta nostavien lääkkeiden teho voi vastaavasti heikentyä. Myös ko-dergokriinimesylaatin kanssa läppävauriot ovat mahdollisia.

pirasetaami (Nootropil)

Pirasetaami on GABA-johdannainen, jolla uskotaan olevan kolinergisiä vaikutuksia aivoissa. Se vaikuttaa mahdollisesti myös NMDA-reseptoreihin ja solujen ionikanaviin. Pirasetaamin ainoa virallinen käyttöindikaatio Suomessa on kortikaalinen myoklonia, mutta muualla lääkettä käytetään lähinnä kognitiivisten vaikeuksien ja erilaisten neurologisten oireiden hoidossa.42Monet lääkärit hyödyntävät sitä myös krooniseen väsymysoireyhtymään liittyvien kognitiivisten oireiden lievittämiseen. Se voi vähentää myös uupumusta.

Pirasetaami alentaa veren viskositeettia ja vähentää verihiutaleiden liiallista aggregaatiota, mistä voi olla apua CFS:ssä. Eräässä tutkimuksessa saatiin hyviä tuloksia kroonisen uupumuksen hoidossa pirasetaamin ja antihistamiini sinnaritsiinin yhdistelmällä.43Lisäksi pirasetaamilla on jonkinasteista kipua lievittävää vaikutusta, joskin se toisaalta estää baklofeenin aikaansaamaa analgesiaa.44

Pharmaca Fennican suosittelema annos on hyvin suuri (maksimissaan 24 grammaa päivässä), mutta kognitiivisten vaikeuksien hoidossa riittää huomattavasti pienempikin muutaman gramman päiväannos, joillain potilailla jopa alle gramma. Näillä annoksilla pirasetaamilla ei ole juuri koskaan sivuvaikutuksia eikä se myöskään maksa paljoa.

lidokaiini

Lidokaiinia käytetään suonensisäisesti suolaliuokseen laimennettuna (200-300 mg/500 ml) fibromyalgiatyyppisiin kipuihin, joita esiintyy yleisesti CFS:ää sairastavilla. Lääkäri Jay Goldsteinin mukaan tämä hoito auttaa jopa 50%:lle potilaista, joille oraalisesta lääkityksestä ei ole ollut apua, ja hän pitää lidokaiinia jopa kaikkein tehokkaimpana hoitona.45

Yhden annoksen kipua lievittävät vaikutukset kestävät muutamasta päivästä viikkoon, joskus jopa useita viikkoja. Kivun lisäksi se saattaa helpottaa muitakin CFS-oireita, kuten uupumusta, kognitiivisia häiriöitä ja suoliston spasmeja. Goldsteinin mukaan tämä voi johtua lidokaiinihoidon noradrenaliinin, GABA:n ja koliinin takaisinottoa estävästä vaikutuksesta

foliinihappo (Antrex)
levofoliinihappo (Isovorin)

Foliinihappo on foolihapon johdannainen. Foliinihappoa ja levofoliinihappoa käytetään metotreksaatin toksisten vaikutusten kumoamiseen syöpähoidoissa sekä yhdessä 5-fluorourasiilin kanssa paksusuolen syövän hoitoon. Levofoliinihapon käytöstä CFS:n hoitoon on olemassa yksi kokeellinen tutkimus, jonka näyttö puoltaa jatkokokeiluja, etenkin kun lääkkeellä on yleensä erittäin vähän sivuvaikutuksia.46Tutkimuksessa 51 CFS-potilaasta peräti 81% koki saaneensa apua levofoliinihaposta. Haittoja näillä lääkkeillä ei juuri ole, mutta ongelmana on kuitenkin molempien suhteellisen kallis hinta.

Tukilääkitys

omepratsoli (Losec)
esomepratsoli (Nexium)
lansopratsoli (Zolt)

Protonipumpun estäjät vähentävät vatsahapon eritystä. CFS:ssä esiintyy usein enemmänkin vatsahapon vähäisyyttä kuin liikahappoisuutta, mutta osa potilaista saa hyvinkin voimakkaita vatsaoireita esimerkiksi tulehduskipulääkkeistä. Jos niiden tai muiden ulkusriskin aiheuttavien lääkkeiden käyttö on muuten perusteltua, on lääkitykseen syytä liittää protonipumpun estäjä.

Toinen vaihtoehto on H2-reseptorin salpaaja, joilla voi olla muitakin edullisia vaikutuksia CFS:ään, mutta nämä lääkkeet voivat vaikuttaa monien muiden valmisteiden imeytymiseen. Joillain potilailla protonipumpun estäjät voivat helpottaa myös uupumusta ja lämpöilyä, mutta syytä tähän ei tunneta.

Protonipumpun estäjillä ei yleensä ole merkittäviä haittavaikutuksia, mutta ne voivat hidastaa muiden lääkkeiden imeytymistä. Yleensä tällä ei ole kliinistä merkitystä, mutta jos potilas kärsii esimerkiksi migreenistä tai muista äkillisesti yllättävistä kiputiloista, lääkkeiden hidastunut imeytyminen voi olla ikävä sivuvaikutus.

alendronihappo (Fosamax)

Alendronihappo on osteoporoosilääke. Krooninen väsymysoireyhtymä ei tiettävästi sinänsä aiheuta osteoporoosia. CFS-potilaat joutuvat kuitenkin usein merkittävästi rajoittamaan aktiviteettiaan ja osa sairastuneista on täysin vuodepotilaita, joten selkeä riskitekijä luuston haurastumiselle on olemassa. Lisäksi joissain tapauksissa CFS:ää sairastavan naispotilaan vaihdevuodet voivat alkaa huomattavasti etuajassa, jopa parikymppisenä, jolloin estrogeenin luustoa suojaava vaikutus menetetään. Alendronihappoa ei kuitenkaan voi antaa potilaalle, joka ei kykene olemaan pystyasennossa.

misoprostoli (Cytotec)

Misoprostoli on synteettinen prostaglandiinianalogi, joka estää mahahapon eritystä ja suojaa mahan limakalvoa myös muilla mekanismeilla. Sitä käytetään pitkäaikaisen tulehduskipulääkehoidon aiheuttamien ulkusten estämiseksi. On myös epäilty, että se voisi auttaa suoliston lisääntyneeseen läpäisevyyteen, joka on yhdistetty CFS:ään ja siten helpottaa vatsavaivoja ja ruokayliherkkyyksiä.47

Ripuli ja vatsakivut ovat yleisimpiä haittavaikutuksia. Misoprostolilla ei ole todettu yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Misoprostolia ja diklofenaakkia saa yhdistelmävalmisteena nimellä Arthrotec, mutta diklofenaakki ei ole välttämättä paras tulehduskipulääke kaikille potilaille.

influenssarokote

Rokotukset ovat CFS.ää sairastavilla kaksipiippuinen dilemma. Toisaalta monien CFS:ää sairastavien vastustuskyky on heikentynyt ja siten monet sairaudet voivat olla hyvinkin vaarallisia, toisaalta taas rokotukset voi pahentaa potilaan tilaa.

Jos potilas kärsii jatkuvista infektioista ja on saanut sairautensa aikana rokotuksia ilman ongelmia, voinee influenssarokotusta suositella. Jos taas tämä kuuluu toiseen CFS:ää sairastavien ääripäähän, joka ei tunnu koskaan sairastuvan edes flunssaan, rokotuksista on ollut aikaisemmin ongelmia tai potilas ei juuri kykene poistumaan kotoaan, rokotus ei liene perusteltua. Vaikka rokotus annettaisiinkin, CFS-potilaat todennäköisesti serokonvertoivat muuta väestöä heikommin.

pneumokokkirokote (Pneumovax)

Pneumokokkirokotteeseen pätevät samat kiistakysymykset kuin influenssarokotteeseenkin. Useimmille CFS:ää sairastaville siitä tuskin on hyötyä ja osalle voi aiheutua haittaakin, mutta jos potilas saa tiuhaan tahtiin hankalia bakteeri-infektioita, on pneumokokkirokotusta syytä harkita.

Lähteet

1Dunphy RC, Verne GN. Drug treatment options for irritable bowel syndrome: managing for success. Drugs Aging. 2001;18(3):201-11.

2Kowal C, DeGiorgio LA, Nakaoka T ym. Cognition and immunity; antibody impairs memory. Immunity. 2004 Aug;21(2):179-88.

3Teng CT, Demetrio FN. Memantine may acutely improve cognition and have a mood stabilizing effect in treatment-resistant bipolar disorder. Rev Bras Psiquiatr. 2006 Sep;28(3):252-4.

4Peeters M, Gunthorpe MJ, Strijbos PJ ym. Effects of pan- and subtype-selective NMDA receptor antagonists on cortical spreading depression in the rat: therapeutic potential for migraine. J Pharmacol Exp Ther. 2007 Jan 31.

5Verrillo Erica F, Gellman Lauren M. Chronic Fatigue Syndrome: A Treatment Guide. 1997. s. 166.

6Theoharides TC, Sant GR. Hydroxyzine therapy for interstitial cystitis. Urology. 1997 May;49(5A Suppl):108-10.

8Meynadier J, Guilhou JJ, Meyn-Adier J ym. [Chronic urticaria. Etiologic and therapeutic evaluation of 150 cases. (author's transl)]. Ann Dermatol Venereol. 1979 Feb;106(2):153-8.

9Berne Katrina. Running on Empty: The Complete Guide to Chronic Fatigue Syndrome. 1995. s. 201.

10Boeles S, Williams C, Campling GM ym. Sumatriptan decreases food intake and increases plasma growth hormone in healthy women. Psychopharmacology (Berl). 1997 Jan;129(2):179-82.

14Brorson O, Brorson SH. An in vitro study of the susceptibility of mobile and cystic forms of Borrelia burgdorferi to hydroxychloroquine. Int Microbiol. 2002 Mar;5(1):25-31.

15Tench CM, McCurdie I, White PD ym. The prevalence and associations of fatigue in systemic lupus erythematosus. Rheumatology (Oxford). 2000 Nov;39(11):1249-54.

16Cox IM, Campbell MJ, Dowson D. Red blood cell magnesium and chronic fatigue syndrome. Lancet. 1991 Mar 30;337(8744):757-60.

17Verrillo Erica F, Gellman Lauren M. Chronic Fatigue Syndrome: A Treatment Guide. 1997. s. 234-235.

18Takahashi H, Imai K, Katanuma A ym. [A case of chronic fatigue syndrome who showed a beneficial effect by intravenous administration of magnesium sulphate]. Arerugi. 1992 Nov;41(11):1605-10.

19Goldstein J. How Do I Diagnose A Patient With Chronic Fatigue Syndrome? Kirjassa: Hyde B, (toim.) The Clinical and Scientific Basis of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. s. 247-252.

21Kohyama J, Shimohira M, Watanabe S ym. Mexiletine hydrochloride in an infant with intractable epilepsy. Brain Dev. 1988;10(4):258-60.

22Okada S, Kinoshita M, Fujioka T ym. Two cases of multiple sclerosis with painful tonic seizures and dysesthesia ameliorated by the administration of mexiletine. Jpn J Med. 1991 Jul-Aug;30(4):373-5.

23Tremont-Lukats IW, Challapalli V, McNicol ED ym. Systemic administration of local anesthetics to relieve neuropathic pain: a systematic review and meta-analysis. Anesth Analg. 2005 Dec;101(6):1738-49.

30Granados-Soto V, Sanchez-Ramirez G, la Torre MR ym. Effect of diclofenac on the antiallodynic activity of vitamin B12 in a neuropathic pain model in the rat. Proc West Pharmacol Soc. 2004;47:92-4.

31Miller A, Korem M, Almog R ym. Vitamin B12, demyelination, remyelination and repair in multiple sclerosis. J Neurol Sci. 2005 Jun 15;233(1-2):93-7.

32Turner DC, Robbins TW, Clark L ym. Cognitive enhancing effects of modafinil in healthy volunteers. Psychopharmacology (Berl). 2003 Jan;165(3):260-9.

33Turkington D, Hedwat D, Rider I ym. Recovery from chronic fatigue syndrome with modafinil. Hum Psychopharmacol. 2004;19(1):63-64.

34Randall DC, Cafferty FH, Shneerson JM ym. Chronic treatment with modafinil may not be beneficial in patients with chronic fatigue syndrome. J Psychopharmacol. 2005 Nov;19(6):647-60.

39Verrillo Erica F, Gellman Lauren M. Chronic Fatigue Syndrome: A Treatment Guide. 1997. s. 177-178.

42Winnicka K, Tomasiak M, Bielawska A. Piracetam--an old drug with novel properties? Acta Pol Pharm. 2005 Sep-Oct;62(5):405-9.

43Boiko AN, Batysheva TT, Matvievskaya OV ym. Characteristics of the formation of chronic fatigue syndrome and approaches to its treatment in young patients with focal brain damage. Neurosci Behav Physiol. 2007 Mar;37(3):221-8.

44Abdel Salam OM. Vinpocetine and piracetam exert antinociceptive effect in visceral pain model in mice. Pharmacol Rep. 2006 Sep-Oct;58(5):680-91.

46Lundell K, Qazi S, Eddy L ym. Clinical activity of folinic acid in patients with chronic fatigue syndrome. Arzneimittelforschung. 2006;56(6):399-404

47Verrillo Erica F, Gellman Lauren M. Chronic Fatigue Syndrome: A Treatment Guide. 1997. s. 176-177.