Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito

Huomaa: tämä kirja, Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito, joka julkaistiin omakustanteena 5/2007, ei ole enää myynnissä. Sen on korvannut Maija Haaviston uusi kirja CFS:n ja fibromyalgian hoito (Finn Lectura 5/2010). Kroonisen väsymysoireyhtymän hoito -kirjan sisältö voi olla ja monessa asiassa onkin vanhentunutta. Siitä puuttuu paljon uudessa kirjassa olevaa tietoa. Nimensä mukaisesti kirja keskittyi CFS:n hoitoon, mutta uudessa kirjassa on myös runsaasti tietoa fibromyalgian hoidosta. Uudessa kirjassa on myös useita osioita, jotka vanhasta kirjasta puuttuvat kokonaan, kuten rokotteita ja leikkauksia käsittelevät liitteet, hakemisto, sanasto ja professori Olli Polon kirjoittama esipuhe. Uudessa kirjassa on keskitytty enemmän helppotajuisuuteen ja selitetty asiat selkeämmin ja perinpohjaisemmin. Uuden tiedon ja näkökulman ansiosta kirja on yli kaksi kertaa aiempaa laajempi (sivumäärä on noin kaksinkertainen, mutta myös sivukoko on kasvanut). Lisäksi uusi kirja on tunnetun suomalaiskustantajan julkaisema, joten sen painoarvo lääkäreiden silmissä on suurempi - osaltaan myös vaikutusvaltaisen lääkärin kirjoittaman esipuheen ansiosta - ja se on tietenkin myös asianmukaisesti kustannustoimitettu. Suosittelen siis tutustumaan siihen tämän teoksen sijasta!Krooninen väsymysoireyhtymä eli CFS on huonoimmin tunnettuja pitkäaikaissairauksia, vaikka sen arvioidaan olevan prevalenssiltaan lupuksen ja nivelreuman luokkaa ja huomattavasti esimerkiksi MS-tautia yleisempi. Huonosti valittu nimi ja epäselvät diagnostiset kriteerit ovat osaltaan auttaneet levittämään käsitystä, että kyseessä olisi psykiatrinen sairaus. Nykyään tiedetään, ettei näin ole, mutta asenteet muuttuvat hitaasti.

Suomalaiset lääkärit osaavat yhä useammin diagnosoida kroonisen väsymysoireyhtymän, mutta aivan liian usein potilas saa kuulla, ettei mitään hoitoa ole olemassa - huolimatta siitä, että CFS:ää voidaan hoitaa kymmenillä eri lääkkeillä. Kroonisen väsymysoireyhtymän vakavuutta myös vähätellään jatkuvasti. Sairaus on pahimmillaan hyvin invalidisoiva ja aiheuttaa merkittäviä menetyksiä myös yhteiskunnalle. Potilaan oikeus on saada asianmukaista hoitoa.

Tämä kirja esittelee yli 150 Suomessa saatavilla olevaa ja CFS:n hoitoon soveltuvaa reseptilääkettä, jotka on jaettu kymmeneen eri kategoriaan lääketyypin mukaan. Myös kokeellisemmat hoidot ja tukihoidot on esitelty. Käyttötavan ja -aiheiden lisäksi teos kuvaa lyhyesti myös sivuvaikutukset, yhteisvaikutukset muiden valmisteiden kanssa sekä hoidon kustannukset, jos niillä on merkitystä. Kirjan sisältö on saatavilla myös CFS-verkon Internet-sivuilla osoitteessa http://cfs.gehennom.org

--Kirjan takakannen teksti

Suuret kiitokset seuraaville henkilöille:

Roberto Orsini
Olli Polo
Lauri Koponen
J.L.
Vesa H.

Kirja on omistettu Kathleen Walkerin muistolle.

--Kirjan otsikkosivulta

Kirjan sisältö © Maija Haavisto 2007. Kiitokset Harri Järvelle ja Lauri Koposelle avusta kirjan konvertoimisessa HTML-muotoon.

Kirjasta on myös englanninkielinen versio.

Sisältö

Johdanto
1. luku Unilääkkeet, lihasrelaksantit ja rauhoittavat lääkkeet
2. luku Kipulääkkeet
3. luku Antikonvulsantit
4. luku Mikrobilääkkeet
5. luku Psyykenlääkkeet
6. luku Sympatomimeetit ja parasympatomimeetit
7. luku Sydän- ja verenpainelääkkeet
8. luku Hormonit ja immunomodulaattorit
9. luku Muut lääkkeet ja tukilääkkeet
10. luku Täysin kokeelliset hoidot

Kannen ulkoasu (JPEG)
Kirja PDF-muodossa

PDF-tiedostojen katseluun tarvitset ilmaisen Adobe Acrobat -ohjelman.