XMRV

XMRV (xenotropic murine leukemia-like virus eli ksenotrooppinen jyrsijöiden leukemiavirusta muistuttava virus) on retrovirus, joka nousi uutisiin lokakuussa 2009, kun arvostetussa Science-tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa sitä löydettiin useimmilta CFS:ää sairastavilta ja vain murto-osalta terveistä koehenkilöistä.

Eläinten retroviruksia tunnetaan lukuisia ja niistä monet aiheuttavat syöpää. Ennen XMRV:tä ihmisiltä on löydetty kaksi retrovirusta: HIV sekä harvinainen HTLV (HTLV-1 ja HTLV-2), joka on yhdistetty erääseen leukemiatyyppiin. CFS-potilailta on tosin löydetty aiemmin muita retroviruksia, mutta ne ovat jääneet tunnistamattomiksi. Alustavasti raportoitiin XMRV:n mahdollisesti yhteydestä myös esimerkiksi. autismiin, fibromyalgiaan ja autoimmuunisairauksiin, mutta tieteellistä näyttöä tästä ei ole julkaistu.

Kolmen vuoden tutkimusmaraton

Sciencen artikkelin jälkeen XMRV:tä tutkittiin kolmen vuoden ajan ajan ahkerasti useissa maissa, mutta paria poikkeusta lukuunottamatta tutkimuksissa ei onnistuttu löytämään XMRV:tä tai MLV:tä CFS-potilailta tai muiltakaan potilasryhmillä. Kesällä 2010 pakkaa sekoitti erikoinen kohu. Ensin kuultiin Yhdysvaltain terveysviraston NIH:n johtamasta tutkimuksesta, jossa XMRV:tä löytyi CFS-potilailta. Tutkimusryhmässä oli mukana mm. tunnettu virologi Harvey Alter, jota pidetään hepatiitti C -viruksen löytäjänä. Pian toinen amerikkalainen terveysvirasto CDC ilmoitti, että on julkaisemassa tutkimuksen, jossa XMRV:tä ei löydetty.

Tämä ei ole läheskään ainoa asiaan liittynyt kohu tai salaliittoteoria. Osa näistä on pohjautunut pelkkään misinformaatioon, pahimmillaan jopa huonoihin käännöksiin. Esimerkiksi yhdessä vaiheessa levisi uutinen, että Espanjassa on löytynyt XMRV:tä 70 prosentilta potilaista. Kyse oli kuitenkin keskeneräisestä tutkimuksesta, jota käsittelevässä artikkelissa viitattiin WPI:n alkuperäiseen tutkimukseen.

Kesällä 2012 julkaistiin lopulta isompi tutkimus joka totesi, ettei XMRV:tä tai MLV:tä pystytty löytämään millään menetelmällä CFS-potilailta. Myös Science-lehdessä julkaistu alkuperäinen tutkimus sekä useita muita XMRV-tutkimuksia on vedetty pois joko tämän jälkeen tai jo ennen sitä. XMRV:n ajatellaan siis olleen sittenkin pelkkä kontaminantti. Jotkut potilaat eivät kuitenkaan usko tähän ja osa jatkaa aloittamaansa antiretroviraalien (HIV-lääkkeiden) käyttöä.

Ensimmäinen sairaus, johon XMRV yhdistettiin oli eturauhasen syöpä. Useimmissa myöhemmissä tutkimuksissa tätä yhteyttä ei ole onnistuttu toistamaan. Tällä hetkellä ei ole varmuutta siitä, voiko XMRV edes infektoida ihmisiä.

Jotkut potilaat ja tutkijat ovat sitä mieltä, että kolmen vuoden turhien tutkimusten loppusaldo oli positiivinen: CFS-asia sai paljon huomiota ja tutkimusmäärärahoja. Toisaalta paljon määrärahoja (joita on muutenkin vähän) valui aivan hukkaan, muihin viruksiin kohdistunut tutkimustyö kärsi ja nyt moni valitettavasti ajattelee, että kaikki CFS-virustutkimus on huuhaata.

Joissain maissa kuten Iso-Britannia, Australia, Uusi-Seelanti ja Kanada CFS:ää sairastavilta kiellettiin verenluovutus alkuperäisten XMRV-uutisten myötä. Yhdysvalloissa heitä ainoastaan suositellaan olemaan luovuttamatta verta. Suomen veripalvelu ilmoitti tarkkailevansa asiaa. Ei ole tietoa siitä, onko verenluovutuskieltoja purettu sen jälkeen, kun XMRV-yhteys on osoittautunut todennäköisesti ankaksi.

Virukset CFS:ssä

Kaikkien negatiivisten XMRV-tutkimusten kohdalla on aina uutisoitu lehdissä, että "virus ei aiheutakaan CFS:ää" tai "virus ei olekaan kroonisen väsymyksen takana". Tällaista johtopäätöstä ei tietenkään voida vetää, sillä virusten yhteys CFS:ään on tunnettu yli 50 vuoden ajan ja aiheesta on satoja tutkimuksia. Lukuisat CFS-epidemiat on enimmäkseen yhdisetty enteroviruksiin, mutta 1980-luvulla tutkimus alkoi keskittyä herpesviruksiin.

2000-luvun alussa kiinnostus enteroviruksia kohtaan nousi taas positiivisten tutkimusten myötä, mutta herpesvirustutkimuksiakin tehdään edelleen jatkuvasti. Muita CFS:ään yhdistettyjä viruksia ovat mm. bornavirukset ja parvovirus B19, yhdessä tutkimuksessa myös parainfluenssavirus-5 (PIV-5).

XMRV/MLV ei kuitenkaan ole ensimmäinen CFS:ään yhdistetty retrovirus. 1990-luvun alussa Elaine DeFreitas löysi HTLV-2:ta muistuttavaa virusta CFS-potilailta. Tutkimusmäärärahat kuitenkin loppuivat, eikä tutkimusta ole koskaan toisinnettu. HTLV-2 on deltaretrovirus ja XMRV gammaretrovirus, joten sama virus tuskin oli kyseessä.

Immunovirologi Michael Holmes raportoi retroviruksista CFS-potilailla jo 1986 ja tutkija John Martin vuonna 1992, tosin Martinin virus oli spumaviruksiin kuuluva retrovirus (Holmes ei kuvannut viruksen tyyppiä).

Krooniset virusinfektiot (lähinnä herpesvirukset ja enterovirukset) on muuten yhdistetty lukuisiin muihinkin sairauksiin, mm. MS-tauti, monet muut autoimmuunisairaudet, epilepsia, kakkostyypin diabetes jne.

Lähteitä

Muihin viruksiin kuin XMRV:hen liittyviä tutkimuksia on listattu paljon kattavammin Maija Haaviston kirjasta CFS:n ja fibromyalgian hoito.

Lombardi VC, Ruscetti FW, Das Gupta J ym. Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with chronic fatigue syndrome. Science. 2009 Oct 23;326(5952):585-9.

Schlaberg R, Choe DJ, Brown KR ym. XMRV is present in malignant prostatic epithelium and is associated with prostate cancer, especially high-grade tumors. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Sep 22;106(38):16351-6.

Switzer WM, Jia H, Hohn O ym. Absence of evidence of xenotropic murine leukemia virus-related virus infection in persons with chronic fatigue syndrome and healthy controls in the United States. Retrovirology. 2010 Jul 1;7:57.

Mikovits JA, Huang Y, Pfost MA ym. Distribution of xenotropic murine leukemia virus-related virus (XMRV) infection in chronic fatigue syndrome and prostate cancer. AIDS Rev. 2010 Jul-Sep;12(3):149-52.

Lo SC, Pripuzova N, Li B ym. Detection of MLV-related virus gene sequences in blood of patients with chronic fatigue syndrome and healthy blood donors. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Sep 7;107(36):15874-9. Epub 2010 Aug 23.

Alter HJ, Mikovits JA, Switzer WM ym. A Multicenter Blinded Analysis Indicates No Association between Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis and either Xenotropic Murine Leukemia Virus-Related Virus or Polytropic Murine Leukemia Virus. MBio. 2012 Sep 18;3(5).

DeFreitas E, Hilliard B, Cheney PR ym. Retroviral sequences related to human T-lymphotropic virus type II in patients with chronic fatigue immune dysfunction syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A. 1991 Apr 1;88(7):2922-6.

Hyde B (toim). The Clinical and Scientific Basis of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. 1992. pp. 89-90, 190, 193-194.